Πλήρης νομική υποστήριξη Εταιριών και Επενδύσεων

Τελευταια Νεα

Σε στενό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων του δικηγορικού…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το γραφείο μας «Ζέρβας & Συνεργάτες» διοργάνωσε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Ζέρβα υποστήριξε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Γραφείο μας Ζέρβας & Συνεργάτες παρέχει πλήρεις και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Εταιρικού Δικαίου. 

 

Το εξειδικευμένο τμήμα Επιχειρήσεων, Εταιριών και Επενδύσεων του γραφείου μας προσφέρει πλήρη νομική υποστήριξη αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Εταιριών και αναφορικά με Επιχειρηματικά και Επενδυτικά σχέδια.

 

Ίδρύση και Λειτουργία Εταιρίας:

 • Επιλογή του κατάλληλου εταιρικού τύπου.
 • Κατάρτιση καταστατικού και λοιπών εγγράφων.
 • Εκκαθάριση επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις, εξαγορές, πώληση και αγορά μετοχών, εταιρική αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση, κοινοπραξίες, αύξηση κεφαλαίου, συμφωνίες μετόχων, συμφωνίες αντιπροσώπευσης, συμφωνίες εγγύησης αντιπροσώπευσης, παροχή υπηρεσιών εγγύησης αντιπροσώπευσης
 • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός.
 • Εργασιακά και φορολογικά ζητήματα, συμβόλαια.
 • Εφαρμογή κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης, διενέργεια νομικού ελέγχου των εταιριών (due diligence), διαπραγμάτευση, σχεδιασμός και κατάρτιση επιχειρηματικών συμφωνιών και χρηματοδοτικών σχημάτων και συμβάσεων.
 • Εξωδικαστική και δικαστηριακή εκπροσώπησή, διεκπεραίωση κάθε συναφούς εργασίας.
 • Νομικά πρόσωπα με μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, ιδρύματα, κοινοπραξίες.
 • Σύγκληση Γενικών συνελεύσεων, προετοιμασία πρωτοκόλλων, προσκλήσεις και κάθε είδους εγγράφων συνδεομένων με τη διαχείριση και εκπροσώπηση. 

 

Συμβάσεις:

 • Πλήρη νομική κάλυψη σε δίκτυα διανομής, προμήθειας, διαμεσολάβησης, αντιπροσωπείας, συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).
 • Εμπορικές και Εταιρικές συμβάσεις, Τραπεζικές Συμβάσεις.
 • Εκπροσώπηση σε διαπραγματεύσεις, σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας, συμβάσεις εχεμύθειας, επιστολές. 

 

Εμπορικά Σήματα:

 • Έρευνα και κατοχώρηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών σημάτων.
 • Διαδικασία ανακοπής.
 • Υπηρεσίες ανανέωσης, αλλαγής, έρευνας, αξιολόγησης.

 

Επενδύσεις:

 • Αξιολόγηση και ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου.
 • Υπηρεσίες consulting.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός.

 

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

 • Υποστήριξη Τουριστικών Δραστηριοτήτων.
 • Ηλεκρονικό Εμπόριο.
 • Λογιστικές Υπηρεσίες.
 • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας.
 • Corporate Governance.
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού.
 • Εργασιακά Ζητήματα.

 

Για τον δικό σας προσωπικό επιχειρηματικό σχεδιασμό επικοινωνήστε μαζί μας:

@: lillyzerva@hotmail.com , secretary@zervaslawfirm.gr.