ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταια Νεα

Σε στενό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων του δικηγορικού…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το γραφείο μας «Ζέρβας & Συνεργάτες» διοργάνωσε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Ζέρβα υποστήριξε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Πλήρης νομική υποστήριξη Εταιριών και Επενδύσεων

Επίλυση Διαφορών

 

Αστικό Δίκαιο

 

Εμπορικό Δίκαιο

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

Εταιρικό Δίκαιο και Συγχωνεύσεις

 

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

 

Πτώχευση και Αναδιοργάνωση

 

Δίκαιο Ανταγωνισμού

 

Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 

Διαχείριση Περιουσίας

 

Διαχείριση Επενδύσεων

 

Εργατικό Δίκαιο

 

Φορολογικό Δίκαιο

 

Ποινικό Δίκαιο

 

Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

 

Τραπεζικό Δίκαιο

 

 Διαιτησία