Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Τελευταια Νεα

Σε στενό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων του δικηγορικού…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το γραφείο μας «Ζέρβας & Συνεργάτες» διοργάνωσε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Ζέρβα υποστήριξε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Βασικός κανόνας της επαγγελματικής μας δεοντολογίας είναι η ειλικρίνεια των σχέσεων με τον εντολέα και το αληθινό και συνεχές ενδιαφέρον για την προώθηση των καλών εννοουμένων συμφερόντων των πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουμε πλήρη νομική εξειδίκευση και υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεράστια εμπειρία και άριστη επίγνωση των επικρατουσών οικονομικοεμπορικών συνθηκών.