Νομολογιακές Εξελίξεις

Τελευταια Νεα

04 Feb 2015

Σε στενό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων του δικηγορικού…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

18 Dec 2014

Το γραφείο μας «Ζέρβας & Συνεργάτες» διοργάνωσε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

05 Oct 2014

Το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Ζέρβα υποστήριξε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατόπιν αγωγής, που ασκήθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο του Θεοδώρου Ζέρβα για λογαριασμό γνωστής εφημερίδος της Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκε τελεσίδικα η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρέωση καταβολής ως ασφαλιστικής εργοδοτικής εισφοράς για τους εργαζομένους του τύπου ορισμένου ποσοστού επί του αντιτίμου των πωλήσεων των εφημερίδων και υποχρεώθηκε το εναγόμενο ταμείο να επιστρέψει τις ανωτέρω εισφορές, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.