Νομολογιακές Εξελίξεις

Τελευταια Νεα

Σε στενό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων του δικηγορικού…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το γραφείο μας «Ζέρβας & Συνεργάτες» διοργάνωσε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Ζέρβα υποστήριξε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατόπιν αγωγής, που ασκήθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο του Θεοδώρου Ζέρβα για λογαριασμό γνωστής εφημερίδος της Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκε τελεσίδικα η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρέωση καταβολής ως ασφαλιστικής εργοδοτικής εισφοράς για τους εργαζομένους του τύπου ορισμένου ποσοστού επί του αντιτίμου των πωλήσεων των εφημερίδων και υποχρεώθηκε το εναγόμενο ταμείο να επιστρέψει τις ανωτέρω εισφορές, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.