Νομολογιακές εξελίξεις

Τελευταια Νεα

Σε στενό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων του δικηγορικού…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το γραφείο μας «Ζέρβας & Συνεργάτες» διοργάνωσε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Ζέρβα υποστήριξε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επέτυχε την παραδοχή (από την πενταμελή σύνθεση του αρμοδίου Τμήματος του ΣτΕ) της απόψεως ότι, εφόσον το πρόσωπο που φέρεται ως λήπτης συγκεκριμένου φορολογικού στοιχείου είναι παντελώς αμέτοχο προς τη συναλλαγή, στην οποία αφορά το εν λόγω εικονικό φορολογικό στοιχείο, τότε δεν επιβάλλονται σε βάρος του οι προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τη λήψη αυτού. Το ίδιο ισχύει, ακόμα και όταν ο φορολογούμενος έκανε έναρξη επιτηδεύματος και θεώρησε σχετικά βιβλία και στοιχεία, αλλά τα παρέδωσε οικειοθελώς προς ελευθέρα χρήση σε τρίτο πρόσωπο