Νομολογιακές Εξελίξεις

Τελευταια Νεα

Σε στενό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων του δικηγορικού…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το γραφείο μας «Ζέρβας & Συνεργάτες» διοργάνωσε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Ζέρβα υποστήριξε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επέτυχε την νομολογιακή παραδοχή της απόψεως ότι, σε περίπτωση ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας Aσφαλιστικής Eπιχειρήσεως, το Επικουρικό Κεφάλαιο, που υποκαθίσταται στην θέση της, υποχρεούται να ικανοποιήσει τον ζημιωθέντα και όταν αυτός στρέφεται εναντίον της όχι ευθέως, αλλά πλαγιαστικώς.